You’d be doing me a favor

You’d be doing me a favor

Time is on my side

Time is on my side

I wanna go to hell

I wanna go to hell

I love children

I love children

A pretty amazing thing

A pretty amazing thing

…….

…….

Do they float?

Do they float?

Bye bye Blackbird

Bye bye Blackbird